NUWE KAMPUS / NEW CAMPUS

Pro-Ed splinternuwe skoolgebou vir die Hoërskool en Pre-Primêr (Toktokkie) is in 2016 op die Boabab kampus gevestig. Die Christiaan Grobbler skoolsaal en sportgronde is 2017 begin en 2019 voltooi.

Pro-Ed se Hoërskool spog met ‘n ultra-moderne internet network wat in 2019 voltooi en teen 2021 na die laerskool toe uitgebrei sal word.

Ons volgende groot projek is die van ‘n Astro-turf hokkiebaan, tesame met paviljoene vir die sportvelde, ‘n atletiekbaan en ‘n losie en klubhuis vir ouers en oudskoliere. Ons wil graag ook die hele skool met ‘n muur omhein en ‘n parkeerterien om die skool vestig. Huidig is ons besig om ons netalbane op te gradeer en begin ons om spreiligte rondom ons sportvelde/gronde op te rig.

Ons gee graag erkenning aan Cor Syfert en sy span van Windhoek Consulting Engineers wat die elektriese en siviele ingeneurswerke vir oons teen GEEN/NUL/NIKS fooi gedoen het asook Christo Pieterse Land Surveyors wat al die opmeetwerk verniet gedoen het. Bryard Kotze en Werner Burger se span by Brynard Kotze Architects inc. het ons mooi geboue en uitleg geteken en Koot Potgieter en sy span van JHP Quantity Surveyors moes al die boukosteberamings maak. Aangesien Pro-Ed as eienaarsbouers moes bou, sou dit ook nie moontlik wees sonder om ons subkontrakteur gereeld by te staan met swaargereedskap en swaarvoertuie nie. Hierdie hulpmiddels is deur VG Developers beskikbaar gestel. Die voertuie het soms oor naweke sommer net op die gronde “opgedaag” om uit te help, veral omdat hulle in die week moes werk vir ‘n inkomste! VG Developers het ook gekwoteer om ons kleuterskool en skoolsaal te bou teen baie billike pryse, wat die ander tenderaars net nie kon bykom nie, al het hulle hard probeer.

Ons het ‘n leningsfasiliteit van N$10 mil gekry maar die erf en substasie moes ons self betaal. Gelukkig het ons ouers hulle hande diep in hulle sakke gesteek en soveel geloof in die projek gehad dat ons die balans van N$4 mil by hulle kon leen.

Baie dankie aan elke ouer en besigheid in die gemeenskap, wat saamspan en ons hande vat op hierdie opwindende, nuwe hoofstukk in Pro-Ed Akademie se geskiedenis.

Uit die voorafgaande is dit duidelik dat in ‘n baie kort tydjie baie verwag is in terme van die ontwikkeling van ons infrastraktuur. Huidig word die Riverside Kampus aan die Riverside Private School uitverhuur en is die plan om die kampus te verkoop sodra Pro-Ed ‘n geskikte koper kan kry.

Die pad was tot dusver vol uitdagings, maar ons kon ons Hemelse Vader se hand telkens daarin sien. Ons besef hoe afhanklik ons van Hom is. Mag hierdie nuwe skoolfasiliteite aangewend word om Hom daagliks te verheerlik!


Fase 2 gebou gedurende Augustus 2018 en Julie 2019 wat insluit, Blok B van Laerskool, Blok C en D van Hoërskool, afronding van skoolsaal en bou van TN Mobile Kiosk, netbal pawiljoene, kiosk en kleedkamers by rugbyveld, kleedkamers by hokkieveld, terreinmure en hekke om sportgronde, buiteverf van die hele perseël.

Kontrakteur – Lestreux Construction, Wessel Esterhuysen
Ingenieur – WCE Consulting Engineers Walvis Bay, Christo van Wyk
Argitek – Brynard Kotze Architects Incorporated, Brynard Kotze-+-+-+-


The new buildings for the primary and pre-primary schools on the Baobab Campus, were completed in 2016. Although the high school still occupies the Riverside Campus, we strive to move to Baobab as soon as possible.
Phase 1 of the new campus consists of 35 classrooms, 7 offices, 2 ablution blocks, a staff room, kinder garden facilities and ample playgrounds spanning 10ha in total.
We hereby wish to acknowledge Cor Syfert and the team of Windhoek Consulting Engineers for having done the electric and civil engineering work for us at no cost. In the same vein we want to thank Christo Pieterse Land Surveyors for not charging the school for their work either. Brynard Kotse and Werner Burger of Brynard Kotze Architects Inc were responsible for the design while JHP Quantity Surveyors did the costing. With Pro-Ed acting as owner-builders, we would not have been able to do this without the support of our sub-contractors, specifically Vg Developers, for making heavy equipment and vehicles available to us. More often than not this equipment was sent to the campus over weekends. Vg Developers also quoted to build the pre-primary school and school hall at reasonable prizes.

Financing remains a huge challenge, therefore we would like to thank Leon Koch and Ansie Meyer of
Standard Bank for having believed in our project to such an extent, that they arranged affordable financing.

Although we were able to negotiate a loan of N$10 milion, we still had to pay for the erf as well as the sub-station and once again
parents were so kind as to lend us the outstanding N$4 milion.

Although the school hall and sports fields were supposed to be part of Phase two, most work on these has been completed. Thanks to Morne Burger of Rotary
Engineering and his team, the rugby fields are beautifully green and athletes can already utilise the sports grounds. The cricket nets are almost ready, as is the pitch. All that is still needed to finish off the hockey fields, is the Astro turf.

A sincere word of thanks to each parent and business who has been helping to make this much progress towards fulfilling our dream.

Thus, we have reached the end of phase 1,5 of the Baobab Campus. Phase 2 involves the sale of the Riverside Campus as well as erecting 20 more classrooms on the Baobab Campus.

Regardless of challenges,
God has been with us all the way during the course of this huge project. May we use these very same facilities to glorify His name!

Stacks Image 12853